Dla kogo wiersz...

Jakub Wolski

Dla kogo wiersz?

Dla Ciebie?
Przecież Ty go znasz już od zawsze

Dla Niej?
Przecież Ona nie zrozumie nic
poza tym, że jest ładna

Dla Sztuki?
Kiedy Sztuka przecież umarła na Krzyżu Chrystusowym
i razem z Jezusem z ziemi wzięta spoczęła w niebie trzeciego dnia

Dla Miłości?
kiedy Miłość przecież nie zna słów

Dla Siebie?
A przepraszam, a na chuj mi ten wiersz?

Dla świętego spokoju?
Kiedy wierszem właśnie
wypowiedzieć chcę wojnę

Grenoble 13 czerwca 2008