*(Kolejny wiersz bez tytułu w historii literatury)

Mateusz Łapiński

gwiazda usiadła mi
na ramieniu

a ja

rozpuszczony w niedoczasie
sprzedaję minuty
po 29 srebrników i 99 groszy

dla em

24