*(Kolejny wiersz bez tytułu w historii literatury)