Miasto

Dominika Czerniak

miasto gdzie grabarz cytuje Szekspira
a żona mu uciekła z poznanym na pielgrzymce
mężczyzną
zostawia się
list na stole
półki puste