Niedługo

Mateusz Łapiński

to już niedługo
a tak niby jeszcze wiele czasu

czekam na transsubstancjację:
gdzie człowiek niby ten sam, ale
dwojgiem w jednym
- ot, takie Przeistoczenie
w życiu codziennym

niby tysiące razy się na Ziemi
zdarzyło,
ale mi tylko raz
się zdarzy.
Z tą jedną. Jedyną.