prośba do obłąkanego

Mateusz Łapiński

z a i n s t a l u j m n i e j a k u s b
c h c ę b y ć T W
T W o j ą w t y c z k ą
do kontaktu
z rzeczywistością

EP