ślisko, szybciej, czekasz

Mateusz Łapiński

śliski chodnik idzie tuż pode mną
ja tuż nad nim byle szybciej
czekasz