*(Dziewięć pięter)

Łukasz Waberski

dziewięć pięter w górę,
sześć by ochłonąć,
trzy by dorosnąć,
dwutaktem pochwycić górną krawędź okna